by Martin Kupec

Všeobecné informácie

Miesto konania:
– Šachtičky lyžiarske stredisko ( Banská Bystrica), parkovisko pred hotelom Šachtička
Organizátor:
– Mgr. Durec Richard
– Outdoor Institute o.z.
Dátum podujatia:
– 22. 08. 2020
Štart:
– Parkovisko pred hotelom Šachtička (975 m. n. m.)
Cieľ:
– Panský diel (1100 m. n. m. )

Podujatie Pasnký diel Vertical je organizované v súlade s opatreniami  UVZ SR

VERTICAL Profi
Dĺžka 600m
Prevýšenie cca 145m

Kategórie:
– Muži A, od 15 – 39 rokov
– Ženy B, od 15 – 39 rokov
– Muži C, od 40 rokov
– Ženy D, od 40 rokov

VERTICAL Amatéri
Dĺžka 2000m
Prevýšenie cca 145m

Kategórie:
– Muži A, od 15 rokov
– Ženy B, od 15 rokov
Štartovné a registrácia  (Profi a Amatéri):
– 6 € pri online registrácii do 15.8.
– 7 € na mieste

Detský VERTICAL
Dĺžka 600m

Kategórie: – Deti A, 8 – 10 rokov – Deti B, 11 – 14 rokov Štartovné a registrácia: – registrácia bude na mieste, 1,5 €