Panský diel Vertical 2020 je nultý ročník bežeckých pretekov. Predpokladaný počet účastníkov preto odhadujeme do 50 bežcov. Myšlienkou tohto behu nie je len spojiť športovcov do určitej komunity, ktorá sa bude z radosťou vracať do prírody a utužovať zdravého ducha v tele, ale aj uvedomenie si dôležitosti spolupráce človeka s prírodou. Pochopenie toho, že keď si sami okolitú prírodu znehodnotíme, nebude kam sa vrátiť a užívať si krásy našej prírody. Preto náš realizačný tím bude dohliadať na to, aby odpad, ktorý bude vyprodukovaný bežcami počas pretekov, bol odstránený a tým zachováme prírodu na Panskom diely ( na štarte pred hotelom Šachtička, na turistickej trase ako aj v cieli ) krásnu a čistú aj pre ostatných návštevníkov.

Môže Vás zaujímať